REGLAMENT

1. Definició. ANDORRA OUTDOOR GAMES (AOG) és un festival d'esports outdoor on els participants podran competir en qualsevol de les tres modalitats programades: triatló, trail, i bicicleta tot terreny. Cada modalitat té les seves distàncies, així com la seva pròpia classificació individual. Les proves tenen un caràcter fonamentalment popular i és un esdeveniment que està organitzat per Win Sports Factory S.L.

2. Modalitats i distàncies. Les modalitats en els AOG són les següents:

Andorra Triatló: 750 m / 36 km / 9 km
Andorra Trail Pic Negre 14 km - 21 km - 35 km
Andorra Challenge MTB: 50 km – 90 km (Marxa cicloturista – no competitiva. Els participants hauran de seguir les normes de circulació en els trams per on puguin passar vehicles a motor)

3. Participació i assegurances. La participació en cadascuna de les modalitats que formen els AOG està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no, i nascuts en 2001 o abans. Cada participant pren part en les proves sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les.

L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil, segons la legislació vigent.  

Tots els participants, independentment d'en quina modalitat participin, estaran coberts per una pòlissa d'assegurança d'accidents contractada per l'organització.

4. Inscripcions. La inscripció en cadascuna de les modalitats és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

Tots els preus figuren en l'apartat inscripcions de la web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

5. Recollida de dorsals i xip. L'organització proporcionarà un dorsal i un xip per a cada participant segons la modalitat escollida.

Els dorsals i xips de propietat no serviran per poder participar en cap modalitat.  

Tot el material acreditatiu es recollirà a la zona destinada a aquest efecte i dins dels horaris establerts en les condicions particulars dels AOG (veure en informació).

6. Anul·lacions i devolucions.  Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració dels AOG en totes les seves modalitats, l'organització durà a terme una altra prova alternativa o modificació de la mateixa.
 
La inscripción a cualquier modalidad de los AOG contempla la devolución del importe, según los siguientes casos:

 

a) Si la baixa de la prova es comunica fins a 30 dies abans de la celebració es retornarà el 50% del valor de la inscripció.

 

b) Els últims 30 dies abans de la prova NO HI HAURÀ DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ sota cap supòsit, inclosos lesions, accidents, viatges, canvis de torn laboral, etc.

 

c) El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s'ha inscrit NO podrà traspassar la seva inscripció a un altre participant sota cap supòsit, inclosos els de el punt anterior.

 

d) No s'admeten canvis de modalitat.

 

7. Seguretat i assistència mèdica. La seguretat i el control de tràfic, tant en la via pública com a la muntanya, serà responsabilitat dels cossos de seguretat d'Andorra. Un servei de vigilància privada controlarà l'àrea de transició i l'accés de totes les persones al mateix. En cadascuna de les modalitats hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants. Els serveis mèdics de l'organització, destinats a cada modalitat dels AOG, estaran autoritzats a retirar a qualsevol participant per raons mèdiques.

8. Dades de caràcter personal Els participants en els AOG, pel fet d'inscriure's, donen el seu consentiment perquè Win Sports Factory S.L., per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir a aquests fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel•lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, haurà de sol•licitar-ho per escrit al domicili social de Win Sports Factory S.L., C/Diputació, 238 4º 4ª 08007 - Barcelona. Així mateix, i d'acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació dels AOG per tot el món (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, Internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

9. Vehicles autoritzats. Els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització no podran transitar pels circuits de cada modalitat. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves portaran una identificació visible a tot moment.

10. Ajuda externa. El fet de rebre ajuda externa diferent de la qual aporta l'organització o fer-se acompanyar per algun vehicle o patinador suposarà la desqualificació del participant.

11. Cronometratge. Es prendran els temps parcials i totals segons la modalitat mitjançant cronometratge per xip. La pèrdua o la col•locació incorrecta del xip suposarà la desqualificació del participant (ha de portar-se en el turmell). Una vegada finalitzada la competició, cada participant haurà de tornar el xip a l'organització just en creuar la meta.

12. Civisme i respecte. Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen a participar de manera honesta, segons les normes de competició, i a cobrir tots els trams complets abans de creuar la línia de meta. Així mateix, manifesten ser respectuosos tant amb el personal implicat en l'organització com amb la resta de participants; i es comprometen a tractar el material esportiu propi i aliè amb respecte.  

L'acceptació d'aquest reglament suposa també el respecte i el compromís amb el medi ambient, la fauna i flora abans, durant i després de la prova. El participant que no respecti la normativa del Parc de Naturlandia serà desqualificat.

Amb la finalitat de contribuir a un mínim impacte ambiental de les proves, els participants usaran els contenidors situats en els avituallamientos per tirar les ampolles després de beure i s'abstindran de llançar al sòl cap embolcall de productes alimentaris ni d'un altre tipus durant el recorregut.
 

IMPORTANT
L'organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar als participants i/o espectadors durant la prova.

Pel nero fet d'inscriure's a alguna de les modalitats dels AOG s'accepta aquest reglament. El que no estigui previst serà sotmès a la decisió de l'organització.

 • Footer Menu
 • Contacte
 • Privacitat
 • Organització

  Win Sports Factory

  Més de 10 anys organitzant events esportius d'èxit i referents en el seu sector. WIN és una empresa especialitzada en l'organització d'events de resistència i formada per un equip de grans professionals.El nostre objectiu és ser els millors, i per això la satisfacció dels nostres clients és el primer.
  www.winsports.eu

 • Resultats
 • Sponsors
 • Municipis col·laboradors